Злиття й поглинання компаній

Злиття й поглинання компаній

Comistar надає супровід як у національних, так і у міжнародних угодах злиття й поглинання (M&A). Ведення бізнесу у різних країнах різниться, тож вимагає дуже глибокого ознайомлення та дослідження.

Зміни в структурі національної компанії з юридичної точки зору:

ЗЛИТТЯ

Злиття означає зміну в структурі компанії, через яку одна компанія (компанія, яка приєднується) зливається з іншою компанією (компанія, яка поглинає), при чому активи й пасиви компанії, яка приєднується, передаються компанії, що її поглинає, й акціонери компанії, що приєднується, отримують акції від компанії, яка поглинає, в якості компенсації злиття компаній. Компенсація злиття може також складатися з готівки, інших активів чи майбутніх прийнятих зобов’язань. Застосування нейтрального податкового регулювання вимагає, щоб компенсація злиття складалася з нових акцій компанії, яка поглинає, чи на додаток до 10% готівкових коштів від номінальної вартості акцій максимально.

Злиття розпочинається з погодження умов злиття, які мають містити дату та підпис. Попередні умови злиття мають включати поміж іншим і зазначення причин цього злиття і визначення компенсації злиття компанії. Зміст умов злиття компаній на теперішній час визначено більш точно, ніж у попередньому законодавстві. Компанії, залучені до злиття, зобов’язуються призначити аудитора, щоб видати положення попередніх умов злиття для кожної із компаній. Зазвичай рішення про злиття приймається на Загальних зборах компанії.

Попередні умови злиття та положення аудиторів мають подаватися для реєстрації упродовж місяця від дати підписання пропозиції. Уповноважені реєстраційні органи мають видати публічне оголошення для кредиторів. У відповідності до попереднього законодавства, компанії були зобов’язані подавати різноманітні фінансові документи (наприклад: фінансовий звіт) до реєстру юридичних осіб (торгового реєстру). Зараз достатньо лише мати документи в доступі для акціонерів. Процедури у реєстраційних органах також були дещо спрощені і в деяких випадках справи виконуються значно швидше та в коротші терміни.

Можна здійснити процес злиття компаній у термін менший ніж чотири місяці, але в багатьох випадках цей процес може зайняти більше ніж півроку.

ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ

Злиття та поглинання щоразу відрізняються; існує велика варіативність різних типів покупців і продавців. Є ряд факторів, які слід враховувати, коли здійснюється оцінка вартості, включно з часом, що може дати велику різницю в оцінці.

На практиці, маленькі та середні бізнеси оцінюються на основі дисконтованих грошових потоків і чистої вартості активів компанії.

ПРИДБАННЯ

Коли ви хочете скористатися придбанням компанії для розширення свого бізнесу, вам слід мати експертів, що володіють найновішим знанням, у своєму розпорядженні. Comistar має надзвичайно широкий досвід виконання придбання компаній різного типу й характеру.

ВИХІД ІЗ БІЗНЕСУ

У ситуації виходу з бізнесу Comistar може виступати сильним партнером у переговорах і укладанні контрактних умов. Це може бути критично важливим, щоб досягти найкращої із можливих домовленостей.

ОПОДАТКУВАННЯ

Час продажу, країна, в якій продаж відбувається, країна громадянства продавця, визначення власності. Всі ці питання варто тримати на увазі, коли ви продаєте бізнес і відповідно плануєте податкові виплати, які мають бути здійснені, щоб досягти прийнятного результату.

КОНТРАКТИ

Експерти з права Comistar нададуть всі необхідні контракти для виконання угоди. Контракти завжди мають бути виконані у співпраці з власниками/відповідальними особами бізнесу. Використання незацікавлених експертів є дуже плідним.

Контакти

We have experts in over 20 countries ready to help you. Take the next step for your business and let's get started.

Контакти